TEST
Impressum

Virtualni muzej Folklornog ansambla Linđo

 

 

Voditelj projekta: Vlaho Kljunak

Koordinator projekta: Dubravka Sarić

Autor stručne koncepcije: Ivica Kipre

Autor likovnog postava i tekstova: Ivica Kipre

Stručni suradnici: Marica Matuško, Tajana Kera

Lektura: Karmela Prosoli

Prijevod na engleski jezik:Translation Experts Hrvatska d.o.o.

Realizacija: Mundus digitalis d. o. o.