TEST

FAL D 1362, Članska iskaznica, 1969.

FAL D 1410, Plakat za nastupe ansambla u Revelinu, 1970 ih

FAL D 1587, Plakat Dubrovačke ljetne igre, 1972.

FAL D 1359, Pozivnica za svečani koncert u povodu deset godina od osnutka ansambla, 1975.

FAL D 1359, Pozivnica za svečani koncert u povodu deset godina od osnutka ansambla, 1975.

FAL D 1360, Programska knjižica, svečanog koncerta u povodu deset godina od osnutka ansambla, 1975.

FAL D 1360, Programska knjižica, svečanog koncerta u povodu deset godina od osnutka ansambla, 1975.

FAL D 1360, Programska knjižica, svečanog koncerta u povodu deset godina od osnutka ansambla, 1975.

FAL D 1361, Članska iskaznica, 1979.

FAL D 1363, Članska iskaznica, 1979.

FAL D 1363, Članska iskaznica, 1979.

FAL D 1367, Turistička boršura o folklornom ansamblu Linđo, 1980-ih

FAL D 1367, Turistička brošura o folklornom ansamblu Linđo, 1980-ih

FAL D 1364, Program svečanog koncerta u povodu dvadeset godina od osnutka ansambla, 22. studenog 1985.

FAL D 1365, Pozivnica za svečani koncert u povodu dvadeset godina od osnutka ansambla, 1985.

FAL D 1365, Pozivnica za svečani koncert u povodu dvadeset godina od osnutka ansambla, 1985.

FAL D 1403, Plakat folklornog ansambla,1990-ih

FAL D 1411, Promotivni plakat ansambla, 1990 ih

FAL D 1366, Programska knjižica za koncertni program Hrvatski koloplet, 1994.

FAL D 1366, Programska knjižica za koncertni program Hrvatski koloplet, 1994.

FAL D 1412, Plakat poziv za prijem novih članova ansambla, 2000 ih

FAL D 1414, Plakat u povodu nastupa ansambla na Dubrovačkim ljetnim igrama, 2000

FAL D 1418, Plakat poziv za prijem novih članova ansambla, 2000 ih

FAL D 1404, Plakat folklornog ansambla 2000-ih

FAL D 1413, Plakat svečanog koncerta u povodu proslave 40 godina postojanja ansambla, 2005

FAL D 1424, Zbornik Međunarodnog znanstvenog interdisciplinarnog simpozija 1. FEB 2011

FAL D 1415, Plakat božićnog koncerta ansambla u crkvi Male braće u Dubrovniku, 2012

FAL D 1375, Strata u povodu održavanja skupa i manifestacije UNESCO 10 godina Konvencije o nematerijalnoj kulturnoj baštini - ICCN, 2013.

FAL D 1376, Plakat u povodu održavanja skupa i manifestacije UNESCO 10 godina Konvencije o nematerijalnoj kulturnoj baštini - ICCN, 2013.

FAL D 1377, Pozivnica za izložbu u povodu 10 godina Konvencije o nematerijalnoj kulturnoj baštini UNESCO i ICCN Dubrovnik, 2013.

FAL D 1405, Plakat za koncert u Kulturnomcentru Kuga u Velikom Borištofu, 2013.

FAL D 1416, Plakat u povodu koncerta ansambla u Teatru Odeon u Beču, Austrija, 2013

FAL D 1383, Plakat za humanitarni koncert za Udrugu slijepih Dubrovnik, 2014.

FAL D 1384, Plakaz za božićni koncert Svim na zemlji mir, veselje u crkvi Male braće, 2014.

FAL D 1385, Pozivnica za adventski (božićni) koncert u crkvi Male braće, 2014.

FAL D 1395, Plakat za humanitarni dječji koncert - Linđovo blago za pomoć djeci stradale Slavonije, 2014.

FAL D 1394, Plakat za humanitarni dječji koncert - Linđovo blago za pomoć djeci stradale Slavonije, 2014.

FAL D 1386, Promidžbeni plakat za turističke nastupe na Babinom kuku, 2015.

FAL D 1392, Programska knjižica za božićni koncert, 2016.

FAL D 1392, Programska knjižica za božićni koncert, 2016.

FAL D 1402, Linđova čestitka za Božić, 2016.

FAL D 1409, Plakat za turističke nastupe Folklornog Ansambla Linđo, 2016.

FAL D 1419, Bojanka Linđovo blago Baština u bojama, 2017

FAL D 1420, Bojanka The Linđo Treasure Heritage in hues, 2018

FAL D 1417, Plakat za Međunarodni znanstveni interdisciplinarni simpozij 1

FAL D 1421, Knjiga sažetaka za Međunarodni znanstveni interdisciplinarni simpozij 1

FAL D 1422, Knjiga sažetaka za Međunarodni znanstveni interdisciplinarni simpozij 2

FAL D 1371, Knjiga sažetaka za Međunarodni znanstveni interdiciplinarni simpozij 3

PDF Material

FAL D 1368, Plakat za Međunarodni znanstveni interdisciplinarni simpozij 3. FEB, 2013.  

FAL D 1369, Mali plakat za Međunarodni znanstveni interdisciplinarni simpozij 3. FEB, 2013.  

FAL D 1370, Predlošci za ovitak knjige sažetaka za Međunarodni znanstveni interdisciplinarni simpozij 3. FEB, 2013.  

FAL D 1371, Knjiga sažetaka za Međunarodni znanstveni interdiciplinarni simpozij 3. FEB, 2013.  

FAL D 1372, Programski letak za Međunarodni znanstveni interdiciplinarni simpozij, 3. FEB, 2013.  

FAL D 1373, Zbornik Međunarodnog znanstvenog interdisciplinarnog simpozija 2. FEB - 2012. za projekciju, 2013.  

FAL D 1374, Zbornik Međunarodnog znanstvenog interdisciplinarnog simpozija 2. FEB - 2012. - 2013.  

FAL D 1378, Informativni paneli o članovima ICCN-a, 2013.  

FAL D 1379, Knjiga sažetaka izlaganja na skupu UNESCO 10 godina Konvencije o nematerijalnoj (živoj) kulturnoj baštini - ICCN Dubrovnik, 2013.  

FAL D 1380, Sponzorski paket, UNESCO 10 godina Konvencije o nematerijalnoj (živoj) kulturnoj baštini - ICCN Dubrovnik, 2013.  

FAL D 1381, Plakat za adventski (božićni) koncert u crkvi Male braće, 2013.  

FAL D 1382, Plakat za adventski (božićni) koncert u crkvi Male braće, 2013.  

FAL D 1387, Plakat za adventski (božićni) koncert u crkvi Male braće, 2015.  

FAL D 1388, Pozivnica za izložbu Homo u kolo, 50 godina djelovanja Folklornog ansambla Linđo, 2015.  

FAL D 1389, Plakat izložbe Homom u kolo, 50 godina djelovanja Folklornog ansambl Linđo, 2015.  

FAL D 1390, Plakat za božićni koncert, 2016.  

FAL D 1391, Pozivnica za božićni koncert, 2016.  

FAL D 1393, Grafička riješenja za plakat humanitarnog koncerta za Udrugu slijepih grada Dubrovnika, 2014.  

FAL D 1396, Turistička brošura Folklornog ansambla Linđo, 2012.  

FAL D 1397, Linđov promotivni turistički letak, 2015.  

FAL D 1398, Linđov promotivni turistički plakat, 2015. (2)  

FAL D 1399, Linđov promotivni turistički plakat, 2015. (3)  

FAL D 1400, Linđov promotivni turistički plakat, 2015. (4)  

FAL D 1401, Linđov promotivni turistički plakat, 2015.  

FAL D 1406, Sporazum Linđa sa Međunarodnim institutom za mir putem turizma, IIPT, 2012.  

FAL D 1407, Sporazum Linđa sa Međunarodnim institutom za mir putem turizma, IIPT, 2012.  

FAL D 1423, Programska knjižica svečane proslave 50 godina postojanja ansambla, 2015.  

FAL D 1425, Letak izložbe Homo u kolo, 50 godina djelovanja Folklornog ansambla Linđo, 2015.  

FAL D 1426, Programski letak u povodu održavanja skupa i manifestacije UNESCO 10 godina Konvencije o nematerijalnoj (živoj) kulturnoj baštini - ICCN Dubrovnik, 2013. en  

FAL D 1426, Programski letak u povodu održavanja skupa i manifestacije UNESCO 10 godina Konvencije o nematerijalnoj (živoj) kulturnoj baštini - ICCN Dubrovnik, 2013. hr  

FAL D 1428, Programska knjižica koncerta Linđo Gradu - Glazbena šetnja Hrvatskom, palača Sponza, 2017.  

FAL D 1429, Promotivni letak za božićni koncert ansambla u crkvi Male braće, 2012.  

FAL D 1430, Programski letak za Međunarodni znanstveni interdisciplinarni simpozij 1. FEB, 2011.  

FAL D 1431, Programski letak za Međunarodni znanstveni interdisciplinarni simpozij 2. FEB, 2012.  

FAL D 1432, Programska knjižica koncerta S Linđom kroz Hrvatsku, palača Sponza, 2018. 2  

FAL D 1433, Promotivni letak Folklornog ansambla Linđo, 1990-ih  

FAL D 1434, Promotivni letak Folklornog ansambla Linđo, 2000-ih 2  

FAL D 1435, Promidžbeni letak Folklornog ansambla Linđo, 2012.  

FAL D 1436, Skup razglednica Folklornog ansambla Linđo, 1970-ih