TEST
Discography

Ansambl plesova i pjesama Jugoslavije - Dubrovnik #Uf028  

1. Evo ti kitu vraćam  2. Djevojka hodi  3. I kliče divojka  4. Smilje brala  5. Lopućka Mare  6. Kampošonto  7. Stari sat  8. Žilju moj pribili  9. Divne li ste Konavli nam milo  10. Dragi dragu ostavljaše  11. Da li te ljubim  12. Ah, pribila moja vilo  13. Tvoji bojeg nemaju  14. Kolo Sv. Tripuna 

Dobar večer mi kucamo  

1. Linđo  2. Stara kolenda iz zatona  3. Podkolo i žetalačka pjesma iz Konavala  4. Tihe noći  5. Stari župski ples  6. Stara Dubrovačka kolenda  7. U vrtu ruže je brala  8. Vrličko kolo  9. Dva Bracanina  10. Plavi putevi mora  11. Poletjele bijele vile 

Došli smo vam kolendati  

1. Dobra večer, mi kucamo  2. Dobra večer sveten templu ovde  3. Dobra večer gospodine moj  4. Dobra večer, naši ljudi  5. Po staru gradsku  6. Ralilulela  7. Orah raste nasred sela  8. Na parvi dan od godišća  9. Contradanza pobjeda  10. Gospodaru, zlatno kito  11. Evo, našeg Martina  12. Ovi pervi dan godišća 

Homo u kolo  

1. Linđo  2. Izašla je zelena naranča  3. Omili mi u selu divojka  4. Štiri snehe  5. Kad se mala Mare udavala  6. Banatski mađarac  7. Makedonsko oro dvojka  <8. Vehni, vehni fijolica  9. Stara Vlajina  10. Potočić maleni